فایل اکسل هوش هیجانی بار ان
فایل اکسل هوش هیجانی بار ان فایل اکسل آزمون هوش هیجانی بار – ان آزمون بار-ان، براي مجموعه قابلیتها، صلاحیتها و مهارتهاي غیرشناختی در نظر گرفته شده است که بر توانایی ...
قیمت :30,000 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
1